Szkolenia BHP- podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.)

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenie okresowe

Indywidualne podejście

Dojazd do klienta

Zaświadczenie

Materiały poszkoleniowe

Szkolenie wstępne

Indywidualne podejście

Dojazd do klienta

Zaświadczenie

Materiały poszkoleniwe

szkolenia BHP

Kontakt

jerzyhodurek@gmail.com
+48 668 329 359
Czechowice Dziedzice

Follow me Usługi BHP

Działalność gospodarcza pod nazwą:

Follow Me Jerzy Hodurek

została utworzona w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2023 Jerzy Hodurek. Realizacja: Najszybsza.pl